5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947. Zarys dziejów to książka, bez której byłoby mi trudno napisać przewodnik Monte Cassino i okolice. Szlakiem 2 Korpusu Polskiego.

Kiedy podróżuję po Italii, to staram się poszukiwać polskich śladów we Włoszech. Szczególnie wypatruję miejsc związanych z 2 Korpusem Polskim, dlatego z radością włączyłem do swojej biblioteki wspomnianą książkę.

Monografia 5 KDP

5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947 – A. Suchcitz

Monografia 5 Kresowej Dywizji Piechoty została opracowana przez czterech autorów. Są to: Zbigniew Wawer, Tadeusz Kondracki, Wojciech Rojek i Krzesztof Filipow. Koordynatorem i redaktorem dzieła jest Andrzej Suchcitz. Cieszę się, że jeden z autorów – nieodżałowany prof. Zbigniew Wawer – podpisał się na zakładce do mojego egzemplarza książki.

Autorzy obszernej, liczącej ponad 1000 stron, monografii 5 Kresowej Dywizji Piechoty dopisali w tytule: zarys dziejów. Myślę, że to niepotrzebna skromność.

Zbigniew Wawer - dedykacja na zakładce książki: 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947

5 Kresowa Dywizja Piechoty i jej szlak bojowy

Książka daje wyczerpujący opis historii i działań bojowych 5 KDP w latach 1941-1947. Opis ten jest uzupełniony o powojenne przedsięwzięcia podejmowane przez Fundusz Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5 KDP oraz Koła Oddziałowe.
Czytelnik otrzymuje kompendium, które zawiera nie tylko zapis działań Dywizji, ale też jej poszczególnych jednostek. W dodatku całość jest opatrzona bogatymi przypisami, bibliografią, materiałami zdjęciowymi i mapami.
Dla mnie, jedynym minusem (tym, który sprawia, że oceniam książkę na 9 gwiazdek w skali do 10) jest umieszczenie map i zdjęć na końcu książki, a nie w tekście.

Kapitan Władysław Dąbrowski - dedykacja

Cieszę się, że mój egzemplarz książki jest dodatkowo podpisany przez jednego z weteranów 5 Kresowej Dywizji Piechoty – kapitana Władysława Dąbrowskiego z 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Chwała Bohaterom!

Podsumowaniem działań 5 KDP niech będzie umieszczona na tylnej okładce książki inskrypcja pochodząca z pomnika Dywizji na wzgórzu 575, w okolicach Monte Cassino:

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *