Mówiąc o książce „Bitwa o Monte Cassino” mamy zazwyczaj na myśli dzieło Melchiora Wańkowicza. Tymczasem jest jeszcze jedna książka pod tym tytułem, której autorem jest płk dypl. (a później generał brygady) Henryk Piątkowski.

Bitwa o Monte Cassino z dedykacją autora

Bitwa o Monte Cassino autorstwa płk. dypl. Henryka Piątkowskiego ukazała się w Rzymie w 1945 roku w Bibliotece Orła Białego. Na okładce znajduje się napis: „Tylko dla użytku służbowego”.

Bitwa o Monte Cassino - Henryk Piątkowski

Książka ma tylko 117 stron tekstu, ale zawiera niezwykle dokładne mapy pokazujące położenie jednostek 2 Korpusu Polskiego przed bitwą o Monte Cassino oraz przebieg pierwszego i drugiego natarcia. Pięć map, nazywanych w książce szkicami, zostało wykonanych przez Kompanię Geograficzną 2 Korpusu. W książce jest też 8 szkiców perspektywicznych sporządzonych przez tę Kompanię.

Mapy są na tyle dokładne, że zawierają nie tylko znane nazwy związane z bitwą (Domek Doktora, Widmo, Winnica), ale również rozmieszczenie i kierunki natarcia różnych jednostek wojskowych. Na mapie przedstawiającej drugie natarcie zobaczyłem np. położenie Zgrupowania Majora Smrokowskiego, oznaczone na szkicu jako „Mjr. S”.

H. Piątkowski, Bitwa o Monte Cassino, Rzym 1945, fragment szkicu
H. Piątkowski, Bitwa o Monte Cassino, Rzym 1945, fragment szkicu

Zdając sobie sprawę, że nie każdy ma dostęp do książki płk. Piątkowskiego, zamieściłem reprodukcje czterech map z tej książki w przewodniku „Monte Cassino i okolice. Szlakiem 2 Korpusu Polskiego”.

Książka, która jest w moim posiadaniu, ma na stronie tytułowej dedykację autora. Ciekawe, komu napisał ją Henryk Piątkowski „z koleżeńskim uściskiem dłoni”?

Bitwa o Monte Cassino - dedykacja autora
Dedykacja w posiadanym przeze mnie egzemplarzu książki

Generał brygady Henryk Piątkowski

Autor książki „Bitwa o Monte Cassino” – gen. Henryk Piątkowski ma bardzo ciekawy życiorys, który warto poznać.

Henryk Tadeusz Piątkowski urodził się 11 lipca 1902 roku w Brzezince.

W 1917 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 walczył w obronie Lwowa przed Ukraińcami, jako szef kompanii sztabowej.

Od stycznia 1919 służył w 5 pułku piechoty Legionów, następnie w Brygadzie Strzelców Lwowskich. Od 1 czerwca 1919 – w stopniu podporucznika.

W pierwszej połowie lat 20. ubiegłego wieku aktywnie uprawiał lekkoatletykę, jako zawodnik Polonii Warszawa. Był mistrzem Polski w sztafecie 4 × 100 metrów w 1925 roku, wicemistrzem w biegu na 110 metrów przez płotki i w sztafecie 4 × 100 metrów w 1924, a także brązowym medalistą w biegu na 100 metrów w 1924 i w biegu na 200 metrów w 1923. Dwukrotnie ustanawiał rekordy Polski: w biegu na 200 metrów przez płotki oraz w sztafecie 4 × 100 metrów.

Podczas przewrotu majowego w 1926 roku wraz ze Szkołą Podchorążych Piechoty opowiedział się po stronie wojsk rządowych. Oddział pod jego dowództwem obsadził Most Poniatowskiego. Por. Piątkowski był obecny podczas rozmowy marszałka Józefa Piłsudskiego z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim.

Od stycznia 1936 był oficerem do zleceń w Sztabie Głównym Wojska Polskiego. Na stopień majora został mianowany ze starszeństwem z 19 marca. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Rumunii, tam został internowany. Po ucieczce dotarł do Stambułu, a następnie służył w sztabie Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie.

Od V 1941 do II 1942 w OZ Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a lutego 1942 służył w dowództwie SBSK (w tym jako szef sztabu). Awansował na podpułkownika dyplomowanego 3 maja 1943.

Od sierpnia 1943 do maja 1944 był szefem sztabu 3 Dywizji Strzelców Karpackich, brał udział w bitwie o Monte Cassino. Od czerwca do listopada 1944 był dowódcą 5 Wileńskiej Brygady Piechoty.

Od XI 1944 do IX 1946 był I zastępcą szefa Sztabu Naczelnego wodza w Londynie. Po demobilizacji osiedlił się w Londynie. 1 czerwca 1964 roku został awansowany do stopnia generała brygady przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa.

Grób gen. Henryka Piątkowskiego w Londynie
Źródło: Wikipedia

Zmarł 1 kwietnia 1969 w Penley w Walii. Został pochowany na cmentarzu South Ealing w Londynie.

Gen. Henryk Piątkowski był dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari. Posiadał Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 1677.

Jako historyk wojskowości opublikował książki: Bitwa o Monte Cassino (Rzym 1944), Kampania wrześniowa w Polsce 1939 r. (Londyn 1946), Wkład Polaków do II wojny światowej (Rzym-Londyn 1945), Krytyczny rozbiór bitwy warszawskiej 1920 roku (Londyn 1957).

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *